"Andra världskriget i färg" på TV10 idag | - www.tvguiden.se
Tillbaka
Tid
Dag
Annons
Om avsnittet Genre: Krig, Historia Längd: 1h 5min

Den tilltagande stormen. Första avsnittet i denna dokumentär börjar med en stor paradox. Hur kunde uppgörelsen efter första världskriget leda till en desto större konflikt bara några år senare? Detta första avsnitt redogör för hur den stora depressionen försvagade västvärldens demokratier och dess vilja att stå upp mot ett nytt politiskt fenomen - uppkomsten av militära demokratier i Tyskland, Italien, Japan och Spanien. Resultatet blev att stormakterna ignorerade alla varningssignaler och tillät män som Mussolini och Hitler att föra världen mot en katastrof.

Om program-serien:
En intressant och tidvis extremt fängslande skildring av Europa tiden precis före andra världskriget och därefter.


Annons